رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: دیوید بوردول

ژانر در سینما / بررسی ژانرهای سینمایی / مقاله ای ارزشمند از دیوید بوردول ترجمه مجید اسلامی

درباره ارش مقاله زیر و اعتبار نویسنده اش هر چه بگوییم کم گفته ایم، بوردول در این مقاله ارزشمند ژانرهای سینمایی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده که با ترجمه ای خواندنی از مجید اسلامی به فارسی برگردانده شده است.

ادامه مطلب