رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زبان شناسی

رویکرد انقلابی سوسور به زبان‌شناسی چه پیامدهای غیرمنتظره‌ای داشت؟

زبان‌شناس‌ها می‌دانند که تغییرات بسیار کوچک می‌تواند نظام یک زبان را زیر و رو کند و زبانی بدیع و بی‌سابقه پدید آورد. فردینان دو سوسور عاشق پژوهش دربارۀ همین تغییرات بود. اما ازخلال بررسیِ جزییاتِ ناچیز نکته‌هایی بیرون می‌کشید که زبان‌شناسی را در سال‌های پیش‌رویش تبدیل می‌کرد به «علم همۀ علم‌ها». نظریات سوسور آن‌قدر نافذ…

ادامه مطلب

زبان شناسی شناختی چیست؟

زبان‌شناسی شناختی و اهمیت معنا «یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز درباره زبان‌شناسی شناختی این است که ما را به سوی یک فلسفه متعهد به تجربه‌مندی - واقعیت‌گرایی تجربه‌مند - هدایت می‌کند. این یک نظرگاه فلسفی متفاوت است که مسائل فلسفی را با پرداختن به موضوعات موجه فلسفی، برای بررسی ماهیت حقیقت، معنا، ادراک، ذهن، مفاهیم، خرد،…

ادامه مطلب

درباره زندگی و افکار رومن یاکوبسن

رومن ياكوبسن متفكري بود كه به تمام حيطه‌هاي كوشش و تقلاي انسان با روشي ديناميك و همبسته نزديك شده‌بود. فعاليت‌هاي انساني به طور بنيادي به زبان ارتباط دارند. آخرين كتاب وي با عنوان «هنر كلامي، نشانه كلامي، زمان كلامي»، خود دربرگيرنده اين حقيقت است. حتي اگر در برخي موارد زبان مستقيما در عمل خلقت دخيل…

ادامه مطلب