رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سیامک وکیلی

زمان و مکان در ادبیات / از تازه های نشر آگاه

مروري بر «نظریه بی‌کرانگیِ» سیامک وکیلی زمان و مکان در ادبیات نسیم آصف‌زاده زمان و مکان از جمله مفاهیمی‌اند که همواره مورد توجه بوده‌ و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نظریه‌های مختلفی درباره آنها وجود داشته است. زمان و مکان در ادبیات و خاصه ادبیات داستانی نیز همیشه مطرح بوده‌اند.…

ادامه مطلب