رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: شهرهای کاغذی اثر جان گرین

۹ کتاب که می توانند شما را به مطالعه عادت دهند یا اینها مسیر مطالعه شما را عوض می کنند

آیا می دانید نام آخرین کتابی که مطالعه کرده اید چیست؟ البته زیاد هم دانستنش مهم نیست آن چه مهم است کتاب بعدی است که می خوانید. حال این کتاب می تواند یکی از کتاب های جالب در این لیست باشد.

ادامه مطلب