رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: عادات نویسندگان وقت نوشتن

نویسندگان و عادت های عجیب‌شان هنگام نوشتن

یک جوری جا افتاده است که نویسنده‌ها آدم‌های عجیب و غریبی هستند، آدم‌هایی که ممکن است تمام روز توی اتاق‌های در بسته با خودشان حرف بزنند. باید بگویم که این حالت ها ممکن است برای خیلی ها اتفاق بیفتد.

ادامه مطلب