رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «فقط استدلال» اثر مایکل بروس و استیون باربن

استدلال سلاح فیلسوف است / حمیدرضا امیدی سرور

می‌گویند «استدلال» سلاح فیلسوفان است. اعتبار نظریات آنان بر استدلال‌هایشان استوار است و هرگاه بنای نقد دیدگاهی در میان باشد این استدلال‌های آن دیدگاه است که مورد نقد قرار می‌گیرد و در نهایت، معتبر یا بی‌اعتبار می‌شود. استدلالِ منطقی مستقل از تعهدات سیاسی و مذهبی است

ادامه مطلب