رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: قلعه حیوانات جورج اورول

وقتی بهشتِ انقلاب‌های مردمی؛ دوزخ می‌شود

«توده‌ها هرگز به اراده و اختیار خویش انقلاب نمی‌کنند و نیز هرگز تنه به این دلیل که در سلطه زور و جبر هستند برپانمی‌خیزند. در حقیقت تا زمانی که معیارها و ضوابطی برای قیاس پیش رویشان گذاشته نشده و به آنها اجازه مقایسه داده نشده است؛ هرگز حتی بر این حقیقت آگاهی هم نمی‌یابند که…

ادامه مطلب