رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مبترا داور

میترا داور با آکواریوم شماره ۴ آمد

میترا داور با مهر مطرح کرد؛ «آکواریوم شماره ۴» زیرچاپ/ چرا نویسندگان ما شهری‌نویس شده‌اند میترا داور با اعلام زیر چاپ رفتن مجموعه داستان جدید خود با عنوان «آکواریوم شماره ۴» گفت: نویسنده‌ای که بخش عمده زیستش در شهر می‌گذرد با مسائل شهری برای داستان نویسی بیشتر از مسائل بومی اخت می‌شود. به گزارش مد…

ادامه مطلب