رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: منابع الهام فرانتس کافکا

کافکا چگونه از رؤیاهایش الهام می‌گرفت؟

آثار کافکا نمایانگر اوضاع آشفته اروپای قرن بیستم است. او نوشتن را چنین توصیف می‌کند که دریای یخ زده و منجمدی در او هست و نوشتن به مثابه داسی عمل می‌کند که توسط آن یخ‌ها را می‌شکافد و راهی برای نجات پیدا می‌کند.

ادامه مطلب