رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نظریه پست مدرنیسم چیست؟

نظریه پست مدرنیسم (فرانوگرایی) چیست؟ / Post Modernism

مفهوم علمی و اجتماعی پست مدرنیسم در دهه ۱۹۶۵ با پرسش و تردید در مورد مرجعیت عقل و وضع هرگونه نظریه جامع و مطلق پا به عرصه گذاشت و با دو مورد در ارتباط بود: ۱٫ تغییر ساختار اقتصادی، ۲٫ مبارزه با اصول بنیادی نظریه‌پردازان مدرنیسم. در اینجا مبحث مبارزه پست مدرنیسم با اصول بنیادی…

ادامه مطلب