رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد آثار سید جواد طباطبایی

دشمن درون / حمید رضا امیدی سرور

نوشته کروسینسکی گزارشی تاریخی و روایی است که از پیروی او از اندیشه سیاسی در تاریخ نویسی جدید حکایت دارد، چیزی که تا آن زمان در ایران سابقه نداشته است. بنابراین در عین روایت های تکان دهنده ای که اوضاع و احوال مردم اصفهان در آن زمان منعکس کرده، تحلیلی نیز از اوضاع و احوال…

ادامه مطلب