رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد «مرگ و دختر جوان» اثر آریل دورفمان

سردرگمی‌های حقوق‌بشر با نگاهی به نمایشنامه «مرگ و دختر جوان» آریل دورفمان

«مرگ و دختر جوان» آریل دورفمان اگرچه به شیلی بعد از دوران پینوشه مربوط است، اما وضعیتی را توصیف می‌کند که می‌توان آن را به وضعیت سیاست‌زدایی‌شده جهان معاصر تعمیم داد. ازاین‌روست که دورفمان در ابتدای متن نمایشنامه، زمان آن را زمان حاضر (اواخر قرن بیستم) و مکانش را کشوری می‌داند که می‌تواند شیلی باشد…

ادامه مطلب

چهار کتاب از تازه های نشر ماهی

رنج‌های بی‌نام   «هشت نه سال پیش که ژنرال اوگوستو پینوشه هنوز دیکتاتور شیلی بود و من نیز همچنان در تبعید بودم، در ذهن خود شروع کردم به بازی با ایده‌ وضعیتی نمایشی که قرار بود روزی به هسته اصلی مرگ و دختر جوان تبدیل شود. اتومبیل مردی در جاده خراب می‌شود و غریبه‌ای از سر…

ادامه مطلب