رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نگاهی به رمان نویسی معاصر عربی

رمان معاصر عربی؛ سعود السنعوسی و ساقه بامبو‌‌

پیش از پیدایش رمان معاصر عربی، حکایت‌های کهن شفاهی و قصه‌ها و حماسه‌های عاشقانه، مقامات و سفرنامه‌نویسی که خود نوعی روایت است، در ادبیات کهن عربی وجود داشته است و در دوره معاصر بسیاری از رمان‌نویسان عرب در آثار خویش از آن میراث روایی به شکل‌های متفاوتی بهره گرفتن

ادامه مطلب