رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: هیچ شنبه

داستان امروز ایران (۳): «هیچ شنبه»

-نکبت نجست ! تو سر خواهرمو خوردی.. خاله مرجان دندان کروچه می کند و گوشم را می پیچاند. دردم می گیرد و چشم هام پر اشک می شوند. خاله مرجان  گوشم را ول می کند و محکم می زند پس کله ام...خاله مرجان زن بدی نیست. زودی پشیمان می شود، پیشانیم را می بوسد و…

ادامه مطلب