رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پيتر استرازي

پیش روی دیکتاتورها / ۱۰ نویسنده که برابر خودکامگی رژیمهای سرکوبگر ایستادند

سایت دکالچرتریپ نویسنده‌های برتر را که در دوره توتالیتاریسم به خلق آثار ادبی پرداختند معرفی کرده است در سال ١٩٢٢ و پیرو انقلاب اکتبر ١٩١٧، زمانی که بلشویک‌ها حکومت روسیه را به دست گرفتند، اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. از آن زمان به بعد شوروی سعی کرد نفوذش را در مناطق مرکزی و شرقی…

ادامه مطلب