رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: چشم زخم

نگاهی به رمان «چشم زخم» اثر پی‎یر بوالو – توماس نارسژاک

«بوالو- ناسژاک» یا پی‎یر بوالو و توماس نارسژاک دو نویسنده فرانسوی ادبیات جنایی هستند که در طول چهاردهه همکاری مشترک و البته موفق سیمای نویسندگانی صاحب سبک را از خود به نمایش گذاردند، سبکی که بر پایه‎ ویژگی‎های مضمونی رمانهای‎شان و شکل پرورش حوادث غیرمنتظره در موقعیت‎های داستانی بنا شده است. از این منظر داستانهای…

ادامه مطلب