رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ژولیت بینوش

٣ تصویر از ژولیت بینوش در کنار عباس کیارستمی

حضور ژولیت بینوش در فیلم‌های عباس کیارستمی، دریچه تازه‌ای از بازی و بازیگری را در فیلم‌های این کارگردان باز کرد. نظریه بازیگری در فیلم‌های کیارستمی- تبدیل نابازیگران به بازیگران با کمک به بروز وجوه شخصیتی که بازی می‌کنند و تبدیل بازیگران به نابازیگران با کنترل شدید و تمرین حضوری بدون تأکید- با حضور بینوش در…

ادامه مطلب