رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کودتای بیست هشت مرداد 1332

مصدق طعمه «شیری» شد که خودش سوارآن شده بود

«سوارشدن بر احساسات توده‌ها مانند سوارشدن بر پشت یک شیر است. خیلی شجاعت می‌خواهد. اگر شیر به زمینت بزند تو را خواهد خورد. و اینچنین بود که شیر مصدق را زمین زد. مصدق طعمه «شیری» شد که خودش بر پشت آن سوار شده بود». این جملات دکتر فریبرز رئیس دانا در تحلیل و بررسی واقعه…

ادامه مطلب