رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با آلبر کامو

آلبرکامو به روایت آلبر کامو

کامو به نقل از نیچه گفته بود: آن کس که طرح بزرگی درانداخته است، باید با همان هم بزید. طرح بزرگ کامو، نوشتن بود. نه نوشتن دربارۀ جهان که از نظرش پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل فهم بود؛ بلکه نوشتن دربارۀ انسان که گرچه او نیز غیرقابلِ درک اما لااقل ملموس بود.

ادامه مطلب

گفت‌وگو با آلبر کامو / بیگانه به روایت نویسنده اش

داستان مرسوی قاتل، مانند فیلمنامه زندگی آینده کامو است. هر دو از طبقه فقیر بلکور هستند. هر دو به مقداری پول می‌رسند. هر دو به اروپای مرکزی می‌روند و هر دو از شیوه خصمانه‌ای مایوس می‌شوند که آن مردم برای زندگی در پیش گرفته‌اند. مرسو هم فردی متمایل به صعود کردن و بالا رفتن است…

ادامه مطلب

آخرین گفتگوی آلبر کامو

کامو به نقل از نیچه گفته بود: آن کس که طرح بزرگی در انداخته است باید با همان هم بزید. طرح بزرگ کامو نوشتن بود. نه نوشتن درباره جهان که از نظرش پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل فهم بود بلکه نوشتن درباره انسان که گرچه او نیز غیرقابل درک اما لااقل ملموس بود. در روزهای پایانی عمرش…

ادامه مطلب