رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با ژاک دریدا

رودر روی ژاک دریدا / گفتگویی خواندنی با فیلسوف دشوار نویس

مصاحبه‌ها گاه دریچه‌ای باز می‌کنند به پروژه فکری یک فیلسوف که متون اصلی او نمی‌توانند. مصاحبه حاضر با دریدا مصداق بارز این نکته است. ژاک دریدا همواره در زمره فلاسفه فرانسوی دشوارنویس به شمار آمده است،

ادامه مطلب