رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آریا من احمدی

چگونه یک مترجمِ بد شویم؟/ آریامن احمدی

پُل ریکور فیلسوف و ادیب فقید فرانسوی در کتاب «درباره ترجمه»، دو ویژگی مهم را برای ترجمه برمی‌شمرد؛ یکی اینکه، ترجمه باید همسطح زبان اصلی باشد و خواننده زبان مقصد، فکر کند که دارد کتاب را به زبان اصلی می‌خواند.

ادامه مطلب

چگونه از یک داستان‌ِ ضدجنگ، به دنیای بدون جنگ می‌رسیم؟

وقتی از داستان‌های ضدجنگ سخن می‌گوییم، نگاه‌مان برمی‌گردد به ابتدای آفرینش؛ آن‌جا که قابیل با دو تکه سنگ به سر هابیل کوبید و او را کُشت. این آغازی است از کُشتنِ انسان و شروعِ داستان‌ها و اسطوره‌ها و افسانه‌های جنگی و به‌دنبال آن ضدجنگ

ادامه مطلب