رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آزاده غلامی گنجه

نگاهی به «اختراعِ قوم یهود» اثر شلومو زند / قومی به گمان فُتاده در راهِ یقین

یهود و اسرائیل برای هم نسلانِ ما معمولا با اخبار تلویزیون به یاد می آید. در این سه چهار دهۀ اخیر، کمتر روزی رسانۀ ملی ایران از اخبارِ مربوط به اسرائیل و فلسطین خالی بوده است. و اینک کتابی که روایت رایج دربارۀ قوم یهود را به دیدۀ تردید می نگرد و در صحتِ آن…

ادامه مطلب

خیر و شرّ کتاب خواندن / آزاده غلامی گنجه

کتاب “قدرت خواندن از سقراط تا توییتر” از فرانک فوردی جامعه شناسِ مجارستانی ست. فرانک فوردی در این کتاب سیر تاریخی خواندن را بررسی می کند: از سقراط و سنکا که نگران خواندنِ زیادی اند، تا امروز که هواداران مطالعه نگران زوال کتابخوانی اند. فرانک فوردی در این کتاب بررسی می کند که چگونه پارادوکس…

ادامه مطلب