رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آنتوان دو سنت و اگزوپری

راز مرگ آنتوان دوسنت اگزوپری

 آنتوان دو سنت اگزوپری  و شازده کوچولو/ به عنوان شیفته ی شازده کوچولو به ترجمه ی محمد قاضی خو گرفته ام. با این وصف مقدمه ی او در کتاب هرگز پاسخ پرسش هایم را ندارد. بعدها که در منابع انگلیسی دنبال آنتوان دوسنت  اگزوپری رفتم، که چندان پرشمار هم نبودند، به مواردی اطلاعات غلط و…

ادامه مطلب