رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ادبیات ایران در سال 1392

در سال ۱۳۹۲ بر ادبیات ایران چه گذشت؟

«فعلا که منتظریم ببینیم چه پیش می‌آید» این جمله‌ای بود که در این یک سال در گفت‌وگو با بسیاری از اهل ادبیات می‌شنیدیم. البته با تغییر غلظت در میزان امید یا نومیدی‌ای که هر یک از اهالی قلم، برحسب نوع نگاهشان به تغییر دولت و تحلیلشان از این تغییر، چاشنی این انتظار می‌کردند. برخی امیدوارتر…

ادامه مطلب