رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ادبیات بومی چیست؟

ادبیات بومی چیست؟ / گفتاری از عبدالعلی دستغیب

ادبیات بومی (اقلیمی)، هم دارای معنایی وسیع و کسترده ای است از وجوه گوناگون به آن می توان پرداخت. نوشته حاضر اگر چه به دلیل گذت بیش از یک دهه از انتشار آن نیازمند بازنگری از سوی نویسنده است، اما به هر حال هنوز هم از جنبه هایی در خور اعتنا می نماید.

ادامه مطلب