رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: استقلال هند

مهاتما گاندی به روایت جورج اورول

در قضاوت در خصوص قدیسان همواره باید گفت گناهکاراند مگر ثابت شود که بیگناه‌اند، ولی البته آزمونهایی که باید درباره نان به‌کار بست در همه موارد یکی نیستند. در مورد گاندی پرسشهایی که شخص میل دارد طرح کند اینهاست: انگیزه گاندی تا چه حد خودپسندی بود

ادامه مطلب