رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «اشراقها» اثر آرتور رمبو

شکل‌های زندگی: به ‌مناسبت انتشار «اشراقها» آرتور رمبو با ترجمه بیژن الهی

آرتور رمبو (١٨٩١-١٨۵۴) کتاب شعر معروف خود، «فصلی در دوزخ» را زمانی سرود که نوزده سال بیشتر نداشت. او آن را در تیراژی محدود در بلژیک به چاپ رساند و سپس به مدت کوتاهی پس از آن اشعاری منثور* بدون قافیه و با ضرب‌آهنگ‌های متحد به نام «اشراقها» را سرود، بی‌آن‌که درصدد باشد آن را…

ادامه مطلب