رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: الهام شوشتری

نگاهی به «لنگرگاهی در شن روان» / شش مواجهه با سوگ و مرگ

درجغرافیایی که مرگ از شش جهتش می ریزد و سوگ، خبر هر روزه اش هست، آدم ها عادت می کنند به شنیدن خبر درد و مرگ. با از دست دادن راحت تر روبرو میشوند و دیدن تصاویر جنازه و مثله شدن برایشان بسیار طبیعی ست. در جاییکه مرگ عادی هست و رنج کشیدن دیگران برایت…

ادامه مطلب