رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: الکسی لوچف

هفت روز هفت چهره: از سوتی مهران مدیری تا نسبت وودی آلن با الهام چرخنده

یک هفته هفت چهره؛ از مهران مدیری تا الهام چرخنده الصاق نام «کوروش» به یک سگ، در آیتمی مربوط به مجموعه «عطسه» ونشر گسترده ی ویدئوی این آیتم، دوباره فضای مجازی را حول مرزهای ظریفی که بین توهین و شوخی وجود دارد داغ کرد.  ایمان عبدلی مهران مدیری یا (گاف، هفته)   الصاق…

ادامه مطلب