رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: امیرحسین خورشیدفر

نگاهی به آثار “امیرحسین خورشیدفر”

امیرحسین خورشیدفر نخستین رمانش را که «تهرانی‌ها» نام دارد، یازده‌سال پس از مجموعه‌داستان موفق «زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود» منتشر کرده است؛ یازده‌سالی که صرف فعالیت‌های او در عرصه روزنامه‌نگاری و ترجمه شد و پای هر دوی این مقولات را به آثار داستانی بعدی او، یعنی مجموعه‌داستان «شرط‌بندی روی اسب مسابقه» و رمان «تهرانی‌ها»…

ادامه مطلب