رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: انتشارات زمان

به یاد بهرام صادقی به مناسبت چاپ دوباره آن

از چاپ اول مجموعه داستان «سنگر و قمقمه‌های خالی» بهرام صادقی در انتشارات زمان و به همت ابوالحسن نجفی بیش از ۴٠ سال می‌گذرد. مجموعه‌ای که تا مدت‌ها نایاب بود و فقط اگر کسی به کتابفروشی زمان می‌رفت و سراغ آن را می‌گرفت می‌توانست نسخه‌ای از آن را که هنوز در پستوی کتابفروشی مانده بود…

ادامه مطلب