رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: انتشارات مینوی خرد

هراس از آگاهی در حکومت های خودکامه / سید جواد طباطبایی و تاملی در ایران

روزی اعتماد السلطنه به مناسبتی برای ناصرالدین شاه قاجار تعریف می کند که در عهد فتحعلی شاه، ناپلئون نامه هایی برای دربار ایران فرستاد، اما در کل تهران یک فرانسه دان پیدا نکردند که نامه ها را بخواند، به همین خاطر پاکت ها را سربسته پس فرستادند

ادامه مطلب

معرفی کتاب مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی / نوشته‌ای از حمید رضا امیدی سرور

روایت است که عباس میرزا نایب‌السلطنه (ولیعهد فتحعلی شاه قاجار) کتابخانه‌ای پر از کتاب‌هایی به زبان فرنگی داشت و از کارهای موردعلاقه‌اش رفتن به سراغ این کتاب‌ها، باز کردن و دست کشیدن روی آن‌ها بود و مدام حسرت می‌خورد که نمی‌تواند آن‌ها را بخواند.

ادامه مطلب