رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: اندیشه جلال آل احمد

جلال آل‌احمد، ایدئولوگ بنیادگرایی / مهدی تدینی

آل‌احمد نویسندۀ بسیار توانایی است، و به جای استدلال، به شیوۀ ادبی آسمان‌وریسمان به هم می‌بافد (مانند شارل موراسِ فرانسوی و گابریله دانونتزیویِ ایتالیایی که هر دو از نیاکان فاشیسم بودند). او شعبده‌بازی است که در میانۀ نمایش فکر می‌کند پیامبر است!

ادامه مطلب