رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: اچ. پی. لاوکرفت

پنج نویسنده مشهوری که سایه‌نویس هم بودند

موفقیت در نویسندگی مستلزم داشتن این مهارت است که نویسنده بتواند بیان خود را در خدمت انعکاس صدای شخصی دیگر قرار دهد؛ مهارتی که موجب شد برخی نویسندگان مشهور با داشتن بیانی متمایز در آن تبحر یابند.

ادامه مطلب