رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ایران از دید جهانگردان

کلاههایی که در سده گذاشته سر ایرانیان گذاشته شد!

«کلاه» برای ایرانیان در همه تاریخ چند‌هزار ساله‌شان تا چند دهه پیش، از خیلی مسائل مهم‌تر بوده است. چرا؟ پرونده «کلاه ایرانی» می‌خواهد به گونه‌ای جامع به این پدیده جذاب در تاریخ ایران بپردازد تا خواننده، خود بتواند پاسخ این پرسش را بجوید و بگیرد. این پرونده با جست‌وجو در منابع گوناگون نوشتاری تاریخی و…

ادامه مطلب