رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ای ام فورستر

وی اس نایپل در مقام منتقد

سرویدیانایپل، نویسنده بریتانیایی زاده‎ی ترینیداد، ‎که به علت نثر روایی هوشمندانه خود و بررسی دقیق اوضاع‏ و احوال مردمان سرکوب شده و سرگذشتهای به محاق‏ فراموشی سپرده شده به جایزه نوبل سال 2001 دست‏ یافت، سرشتی منتقد دارد ‎که هم در نوشته‏ هایش، از هر نوع، و هم در مصاحبه‏ ها و گفت‏وگوهایش به نقد…

ادامه مطلب