رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: بازمانده روز اثر کازوئوایشی

معرفی چهار کتاب تازه

الماس کوه نور الماس کوه نور کتابی است تاریخی که با زبان عام برای مخاطب عام ضمن شرح تاریخچه این الماس به تاریخ منطقه پرداخته است که دارای دو بخش اساسی است. بابرموسس سلسله گورکانیان یا همان سلسله مغولان هند است و از نسل تیمورلنگ بود بابر همچون تیمور به هندوستان حمله برد و الماس…

ادامه مطلب