رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: بیوگرافی میلان کوندرا

با کوندرا، در ارواح بر زمین مانده / مصاحبه ای با آثار کوندرا!

پیش از هر چیز تاکید کنیم، “این یک مصاحبه با میلان کوندرا نیست.” بلکه مصاحبه با آثار میلان کوندراست. اساس کار بر مصاحبه با کتاب و رمان‌های کوندرا بنا شده و به حرف آوردن آثارش. بیشتر از بیست سال است که نویسنده‌ی (سبکی تحمل ناپذیر هستی) با هیچ یک از رسانه‌های گروهی مصاحبه نمی‌کند

ادامه مطلب