رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «تاریخ ترجمه در ایران» اثر عبدالحسین آذرنگ

تاریخ ترجمه در ایران

مروری بر کتاب «تاریخ ترجمه در ایران» تاریخ ترجمه، پیش‌زمینه‌ای برای تاریخ نشر «تاریخ ترجمه در ایران» را، چنانکه عبدالحسین آذرنگ در مقدمه این کتاب می‌گوید، می‌توان از دیدگاه‌های مختلف و متنوعی به نگارش درآورد. برخی از این دیدگاه‌ها را آذرنگ در مقدمه ذکر کرده است که از آن جمله است: «تاریخ اجتماعی ترجمه»…

ادامه مطلب