رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: تاریخ معاصر و ادبیات داستانی

از کشف حجاب زورکی تا کشف حجاب یواشکی / توصیه های کاملا ادبیاتی فارس برای خواندن یک رمان!

گاه با وجود این که در اوج بی حوصلگی هستی و دل و دماغ نوشتن نداری چیزهایی می خوانی که نمی توانی سکوت کنی…سکوت دربرابر این بی حرمتی به خواننده که او را تا این اندازه سطحی و بی دانش فرض می کنند. برای زدن حرفشان هر آسمان ریسمانی را به هم می بافند…

ادامه مطلب