رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ترجمه از ادبیات آلمان

ادبیات امروز آلمان جهانی نیست

1 افزایش تعداد مترجمان زبان آلمانی در ایران و در این سال‌ها وضعیتی دوگانه برای ترجمه ادبی آلمانی به‌وجود آورده است. از یک‌سو این افزایش کمیت با افزایش کیفیت همراه بوده و ادبیات آلمانی در ایران معرفی و شناخته شده و از سوی دیگر هم بخشی از این ترجمه‌ها به فقدان کیفیت دچار هستند و…

ادامه مطلب