رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «تیک آف» ساخته احسان عبدی پور

«تیک آف» ساخته احسان عبدی پور / موقعیت، درام و جهان نیمه کاره کات خورده

معمولاً فیلم هایی همچون «تیک آف» احسان عبدی پور که فضا و جهان جنون، گریز، طغیانی، هویت طلبانه و عدالت خواهانه را سوژه، دستمایه و چه بسا درونمایه ی خود قرار می دهند، به سبب جذابیت هایی که به ویژه در معرفی و شکل دهی این طغیان هویت طلبانه و عدالت خواهانه و ایضاً انرژی…

ادامه مطلب