رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جامی

جایگاه زن در مثنوی سلامان ابسال مولانا جامی و شیخ صنعان عطار نیشابوری / نیلوفر نیک سیر

زنان همواره در آثار ادبی سیمای برجسته داشته اند و محتوای اغلب آثار ادبی و تاریخی را به خود اختصاص داده اند. چهره زن در آثار قدما نما های متنوعی را داشته است ازجمله زنان به عنوان معشوق، زنان به عنوان مادر، به عنوان پیرزن و به عنوان کسانی که نماد نفس مطرح شده و…

ادامه مطلب

فرمانروای بدون تخت و تاج/ سیمای جامی در آثار همعصرانش / رامیلا عزیزی

جامی علمدار شعر و ادب فارسی در قرن نهم است دوره یی که اوج انحطاط شعر و ادب تلقی شده است و او تنها کسی بود که به نحوی جلو این انحطاط را گرفت و حسن ختام شعر کلاسیک فارسی شد. معاصرانش با نظر داشت محوریت وی در شعر فارسی و دیگر ابعاد شخصیتی وی،…

ادامه مطلب