رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جشنواره فیلم فجر 1393

جشنواره سی و سوم و معیاری جدید برای انتخاب بهترین فیلم

مد و مه/ امیدی سرور: عصر یخبندان، کوچه بی نام، احتمال بارش باران اسیدی، ایران برگر و اعترافات ذهن خطرناک من بوده اند که در طول نمایش آنها کامل بیدار بوده ام، شرف ناز ( با ۲۰ دقیقه بیداری) ارغوان (۱۵ دقیقه) و مزار شریف(۱۰) در رتبه های بعدی قرار دارند.

ادامه مطلب