رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جعفر والی

گفتگو با جعفر والی/ از تئاتر شهر تا نمایش گاو

روزی یک جوان کارگردان در مجله «صدف» چشمش به داستان کوتاهی از نویسنده‌ای به نام «گوهر مراد» افتاد. کارگردان جوان آنقدر درگیر این داستان – روایت دو پسربچه که منتظر پدرشان بودند – شد، که همان جا به سیروس طاهباز زنگ زد و این آغاز یک آشنایی و داستانی بود که تاریخ تئا‌تر و سینمای…

ادامه مطلب

گفت‌و‌گو با جعفر والی (یادی از گوهر مراد، گاو و تئاترملی ایران)

روزی یک جوان کارگردان در مجله «صدف» چشمش به داستان کوتاهی از نویسنده‌ای به نام «گوهر مراد» افتاد. کارگردان جوان آنقدر درگیر این داستان - روایت دو پسربچه که منتظر پدرشان بودند - شد، که همان‌جا به سیروس طاهباز زنگ زد و این آغاز یک آشنایی و داستانی بود که تاریخ تئاتر و سینمای ایران…

ادامه مطلب