رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جنگ و صلح اثر لئو تولستوی

نگاهی تندگذر به زندگی و زمانه لئو تولستوی / بزرگ ترین رمان نویسی که تا کنون زاده شده!

لئون نیکلایوویچ تولستوی یکی از ستون های پنج گانه ادبیات غرب در کنار هومر، دانته، شکسپیر و گوته یا به روایتی بزرگ ترین رمان نویسی است که تا کنون مادر گیتی به روی خود دیده است.

ادامه مطلب