رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جهان داستانهای فرانتس کافکا

استاد بی معنایی / نوشته ای خواندنی از بابک احمدی درباره فرانس کافکا

کافکا بنا به ملاک های آشنا داستان سرا نبود. مثل جین آستین رمان نمی نوشت و خواننده را به دنبال شخصیت ها و گره های داستان نمی کشاند. مثل چخوف قصه کوتاه نمی نوشت و رویدادهای به ظاهر بی اهمیت و کوچک را به عظمت تنهایی و رنج انسان ها گره نمی زد.

ادامه مطلب