رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جوانی اثر جوزف کنراد

نگاهی به رمان جوانی اثر جوزف کنراد

«جوانی» داستانی از جوزف کنراد، درباره جوانی است که حالا پیر شده و خاطرات جوانی اش را از دریا تعریف می کند. با برداشته شدن مرز بین انسان و دریا، دو مفهوم جوانی دریایی و دریای جوانی به ذهن متبادر میشود.

ادامه مطلب