رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: حاشیه و متن اسکار 2020

اسکار ۲۰۲۰؛ بازتاب حیات وحش و خشونت برهنه جهان / مهین میلانی

گفتند فیلم “انگل” (Parasite) امسال آبروی اسکار را خرید. فیلمی که توسط یک white غربی ساخته نشده بود و توانست برنده ی اول شود. به خودشان شک دارند. که اگر برفرض یک رنگین پوست جایزه نبرد گویا آنها باید منتظر حک انگ نژادپرستی بر پوست خود شوند.

ادامه مطلب