رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: حسین دباغ

نگاهی به کتاب «مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره‌ها در علم» اثر حسین دباغ

به‌طور کلی دو دیدگاه فلسفی درباره استعاره وجود دارد. یک دیدگاه آن است که استعاره در زبان امری تزیینی، تفننی و زائد است و می‌توان آن را نادیده گرفت. دیدگاه دوم بیان می‌مند استعاره برای زبان ضروری است و نمی‌توان آن را به هیچ‌وجه کنار گذاشت

ادامه مطلب